Instalace strojů a technologií

Nabízíme Vám kompletní instalace strojů a technologií do hmotnosti 30 tun. Zajistíme dopravu, vykládku, umístění, připojení zdrojů a médií včetně provozních zkoušek a revizí. Realizace provádíme po celé Evropské unii.

V rámci instalace strojů a technologií zajistíme:

 • Dopravu
 • Vykládku
 • Umístění na stanovené místo
 • Připojení zdrojů a médií
 • Provozní zkoušky
 • Revize

Zajišťujeme připojení:

 • Elektro
 • Plyn
 • Stlačený vzduch
 • Voda
 • Chladící média

Provádíme také:

 • Odtahy VZT potrubím
 • Přívody VZT potrubím
 • Potrubní přívody materiálů
2021 - NRJ servis s.r.o., Ochrana osobních údajů